Når blir rituximab tilgjengelig for ME syke som ikke er med i studien?

Standard

For de av dere som har ME og lurer på når Rituximab blir tilgjengelig for de som ikke er med i studien, legger jeg ved svaret jeg fikk fra Haukeland universitetssykehus her:

Når blir rituximab tilgjengelig for oss som ikke er med i studien?

«Dette er et spørsmål som det er litt vanskelig å svare på. Som det ser ut nå, vil RituxME-studien være avsluttet i august 2017, og vi kan da gjøre opp og publisere resultatene. Prosessen i etterkant tør jeg ikke å spå noen tidsramme for; tiden frem til en evt. godkjennelse av Rituximab som behandling av ME vil avhenge både av hvilke/hvor klare resultater som kommer ut av studien, prosesser i legemiddelverket og helsedirektoratet og ikke minst politisk vilje. Sykehusene skal også ha tid til å forberede seg og få på plass en plan for behandlingen.

Prosessen vil nok også påvirkes av hvor langt forskningen på årsaksmekanismer er kommet i mellomtiden. Dersom det kommer frem mye data som støtter hypotesen om en underliggende biologisk årsak, kombinert med en rituximabstudie med et tydelig positivt resultat, vil dette legge et betydelig press på det politiske nivå og kunne forkorte behandlingstiden i de organer som formelt behandler godkjenningsprosessene.

Beklager at jeg ikke kan gi deg et mer konkret anslag – grunn til håp syns jeg uansett at der er! Forskningen går fremover, ikke kun hos oss, og det er en helt annen interesse for ME nå enn for noen få år siden.

Vi har nå fullt fokus på gjennomføring av de kliniske studiene, og på å finne frem til sannferdige svar – uansett om de blir positive eller negative.»